Ochrana osobných údajov

OCHRANA SÚKROMIA

Zerotax s.r.o. ako prevádzkovateľ internetovej stránky fastmobil.sk, považuje ochranu osobných
údajov za základnú vec a ubezpečuje týmto, že vaše súkromie je a bude chránené počas celej doby
používania nášho e-shopu.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Vaše osobné údaje sú zhromažďované, spracované a používané iba vtedy, ak na to vydáte svoj
súhlas, alebo nám legislatíva umožňuje zhromažďovať, spracúvať a / alebo používať vaše osobné
údaje. Netreba dodávať, že dodržiavame platné právne ustanovenia o ochrane osobných údajov.

ČO SÚ OSOBNÉ ÚDAJE?
Slovenský zákon o ochrane osobných údajov považuje za osobné údaje: „údaje týkajúce sa určenej
alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo
nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či
viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu,
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu“.
Ide najmä o údaje, ako je vaše meno, titul, adresa, dátum narodenia / vek, pohlavie, telefónne číslo a
vašu e-mailovú adresu.
Podľa Čl. 4 ods. 1 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
„GDPR“): „osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej
fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo
nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online
identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú,
genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby“.
Za osobné údaje už budú podľa GDPR považované aj:

● Online identifikátory osôb (napríklad IP adresa, cookies, identifikátory mobilných
zariadení) – ak sa napr. IP adresa dá použiť na zistenie, kde sa jednotlivec nachádza,
ide o osobné údaje.
● Elektronické identifikátory (napríklad RFID technológie).
● Lokalizačné údaje – klasifikujú sa ako osobné, pretože sa dajú použiť na identifikáciu
toho, kde jednotlivec žije, kde pracuje.

PREČO ZÍSKAVAME, SPRACOVÁVAME A POUŽÍVAME OSOBNÉ ÚDAJE?
● Na spracovanie vašich objednávok vrátane dodávky a služieb spojených s
objednávkou.
● Na spracovanie platieb.

● Na odpovede na vaše otázky a dotazy.
● Za zaslanie nášho newslettera, pokiaľ ste nám to dali svoj súhlas.

AKÉ INFORMÁCIE O VÁS V NAŠEJ WEBSTRÁNKE ZÍSKAVAME
Počas vašej návštevy nášej webstránky spracovávame len informácie, ktoré o sebe uvediete, a ktoré
sa k nám odošlú, zhromaždia a uložia sa na chránený server a spracujú sa v rozsahu aký povolíte
alebo je povolený zákonom. Máte možnosť niektoré informácie neuviesť alebo nesúhlasiť s ich
spracovaním, čo však môže znamenať, že nebudete môcť využiť niektorú z našich ponúk, služieb
alebo funkcionality nášho e-shopu. Osobné údaje, ktoré potrebujeme na spracovanie vašej
objednávky sa spracovávajú pre tento účel bez ďalšieho vašeho špeciálneho súhlasu, súhlas
udeľujete automaticky napr. odoslaním vašej objednávky.

NEWSLETTER
Po prihlásení na odber nášho newslettera sa vaše meno, priezvisko a e-mailová adresa spracujú a
používajú na zasielanie newslettera. Svoj súhlas s odoberaním newslettera môžete kedykoľvek v
budúcnosti bez akéhokoľvek formálneho postupu zrušiť. Každý zaslaný newsletter obsahuje link na
odvolanie súhlasu s jeho zasielaním. Zrušiť odber newslettera môžete aj telefonicky alebo e-mailom
na telefónnom čísle: 0911 890 0912 alebo e-mailom: info@fastmobil.sk
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním.

V AKOM ROZSAHU POSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE TRETÍM STRANÁM
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie
konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby
a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia vaše dáta ochrániť.
Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

● Heureka.sk
● Mailchimp
● Kuriérske spoločnosti 123Kurier, DPD a Packeta Slovakia
● Google.com, Facebook.com, Instagram.com a ďalšie sociálne siete
● Účtovná firma


Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a
skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere, budeme na
spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania osobných
údajov ako na seba.

Pri odovzdávaní vašich osobných údajov vždy zabezpečíme najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti a
ich ochrany. Z tohto dôvodu poskytujeme vaše údaje výlučne nasledovne:

1. na účely spracovania vašej platby, v prípade voľby sprostredkovateľa platby
2. zmluvnej kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskej pošte za účelom doručenia vašej
objednávky

Vaše osobné údaje nebudeme poskytovať tretím osobám, pokiaľ to nie je v dôsledku právnych
ustanovení v zásade povinné (napríklad pre orgány čínné v trestnom konaní) alebo, ak ste nám
výslovne neposkytli súhlas s postúpením vášho osobných údajov tretím stranám.

AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE
Dané osobné údaje budú uchované po dobu piatich rokov od posledného nákupu zákazníka. Po
uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
Vaše osobné údaje šifrujeme pomocou SSL (proces Secure Socket Layer). SSL je v súčasnosti
najbežnejším a najbezpečnejším spôsobom prenosu údajov na internete.
Vaše údaje chránime pred stratou, neoprávnennou manipuláciou a neoprávneným prístupom tretích
strán.

ZBIERANIE ÚDAJOV POUŽITÍM COOKIES
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri
návšteve tejto webovej stránky, aby vám zjednodušili jej používanie. Súbory cookie neposkytujeme
sprostredkovateľom, resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto webovej stránky súhlasí s
ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornení pri návšteve
tejto webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním webovej stránky. Ak ako užívateľ
nesúhlasíte s používaním súborov cookie, nenavštevujte túto webovú stránku alebo súbory cookie
aktívne vymažte, alebo zablokujte. Ak odmietnete používanie cookie, túto stránku budete môcť
naďalej navštevovať, niektoré funkcie však nemusia fungovať správne.
Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám
súvisiacich napríklad s prihlásením registrovaného užívateľa či nakupovaním. Pomáhajú nám tiež
zhromažďovať analytické informácie o používaní tejto stránky. Ukladá sa jedinečný identifikátor
relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve
tejto webovej stránky.
Typy súborov cookie sú:

1. dočasné súbory cookie – sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas trvania
relácie a po jej ukončení sa odstránia.
2. trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory
cookie môže užívateľ vymazať.

Ponuka prevažnej časti prehliadačov internetu obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, t.j.
prehliadač zvyčajne obsahuje možnosti, ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov
cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď.

Pri návšteve našej webovej stránky automaticky zhromažďujeme aj technické a štatistické údaje o
využívaní internetového obchodu nastavením cookies. Ide o tieto údaje:

● IP adresa
● typ a verzia prehliadača
● webová stránka, z ktorej ste nás navštívili
● používaný operačný systém
● dátum a čas vašich návštev na jednotlivých webových stránkach
● informácie týkajúce sa spojenia vašej návštevy s vašim oslovením niektorým z
marketingových komunikačných kanálov

Tieto údaje sa používajú na zlepšovanie funkcionality nášho e-shopu a kvality služieb a sú
vyhodnocované výlučne anonymne a využívané len ako štatistické údaje.

ZBER DÁT POUŽÍVANÍM SLUŽBY GOOGLE ANALYTICS A GOOGLE TAG MANAGER
Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics a Google Tag Manager, ktoré sú
analytickými službami poskytovanými spoločnosťou Google, Inc. (“Google”). Služba Google Analytics
a Google Tag Manager používa cookies na analýzu užívateľského správania a lokality prístupu na
naše stránky. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej IP
adresy) sú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. V prípade
aktivácie anonymizácie IP spoločnosť Google skombinuje / anonymizuje poslednú časť adresy IP pre
členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom
priestore. V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na
účely hodnotenia vášho používania našich webových stránok, zostavovania prehľadov aktivity na
webových stránkach a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s vyhodnotením optimalizácie
webových stránok a užívateľským správaním zákazníkov. Spoločnosť Google vašu IP adresu
nepriradí k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Súbory cookie môžete odmietnuť
príslušným nastavením vášho počítača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť
využívať plnú funkcionalitu týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby
spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a adresu IP) stiahnutím a
inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. Zakázať službu Google Analytics a získať ďalšie
informácie o tejto službe môžete na tejto adrese: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo
na adrese: https: //www.google.de/intl/en_uk/policies/. Upozorňujeme, že na našich stránkach je kód
Google Analytics doplnený o “anonymizeIp”, aby sa zabezpečila anonymizovaná kolekcia IP adries
(tzv. IP maskovanie). Službu Google Analytics používame aj na štatistickú analýzu údajov služby
cookie v službe AdWords. Ak s tým nesúhlasíte, toto štatistické zisťovanie môžete zakázať v
Správcovi predvolieb reklám (https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=sk).

GOOGLE REMARKETING
Na službu Google Remarketing používame webovú službu Google Inc., USA (ďalej len “Google”).
Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o vašej návšteve na našich webových stránkach.

Spoločnosť Google používa na tento účel súbory cookie. V rámci remarketingu sa tieto súbory cookie
používajú na to, aby vás upozorňovali – na základe návštevy našej webovej stránky – na iné webové
stránky tým, že zobrazujú online inzerciu našich produktov a služieb.
Ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete tu.
Ak nechcete používať súbory cookie, skontrolujte, či váš prehliadač blokuje používanie súborov
cookie. Upozorňujeme však, že v takýchto prípadoch nebudete môcť využívať všetky funkcie
ponúkané našim internetovým obchodom.
Pomocou Správcu predvolieb reklám Google môžete tiež deaktivovať zobrazovanú reklamu kliknutím
na nasledujúci odkaz a úpravou reklám v reklamnej sieti Google:
www.google.com/settings/ads/onweb/.

FACEBOOK PIXEL
Zerotax s.r.o. navyše používa takzvaný Facebook Pixel, ktorý je nasadený na našich webových
stránkach. Ide o produkt spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA (“Facebook”). Umožňuje sledovanie správania používateľa po tom, ako bol používateľ
presmerovaný na webovú stránku inzerenta kliknutím na reklamu na Facebooku. Toto sa používa na
vyhodnotenie účinnosti reklám na internete v záujme štatistického zisťovania a výskumu trhu a môže
pomôcť optimalizovať budúce reklamné nastavenia. Zozbierané údaje sú pre nás anonymné, preto
ich nespájame s konkrétnymi užívateľmi. Údaje sú však uložené a spracované spoločnosťou
Facebook a prepájajú sa s účtami užívateľov, aby spoločnosť Facebook mohla využívať údaje na
vlastné reklamné účely v súlade s usmerneniami o využívaní údajov v službe Facebook
(https://www.facebook.com / about / privacy /). Facebooku a jeho partnerom môžete povoliť, aby
zobrazovali reklamy na Facebooku i mimo nej. Ak chcete odvolať svoj súhlas so zobrazovaním
reklám na Facebooku, kliknite sem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a zmeňte nastavenie
svojho účtu na Facebooku.

Prevádzkovatelia pluginov používaných v našich službách
Ak ste členom jednej alebo viacerých z nasledovných sociálnych sietí a nechcete, aby
prevádzkovateľ pripojil údaje o používaní našich služieb s vašimi členskými dátami už uloženými u
prevádzkovateľa, prosím odhláste sa zo sociálnej siete pred použitím našich služieb.

Facebook
Správca údajov: Facebook Ireland Limited, Hannover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Írsko
(“Facebook”). Pre viac informácií môžete navštíviť webovú stránku osobnej ochrany Facebooku na
adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Google+
Správca údajov: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Pre
viac informácií môžete navštíviť webovú stránku osobnej ochrany Googlu na adrese:
https://www.google.com/privacy

ODKAZY NA EXTERNÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Webové stránky fastmobil.sk a toto vyhlásenie o ochrane údajov obsahujú odkazy na externé webové
stránky, na ktoré správca webstránky nemá žiaden vplyv. Z tohto dôvodu spoločnosť Zerotax s.r.o.
nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, charakter alebo spoľahlivosť týchto externých
webových stránok. Umiestnenie odkazov nezahŕňa žiadnu podporu ani súhlas s informáciami alebo
službami ponúkanými na príslušných webových stránkach. Príslušný poskytovateľ alebo
majiteľ/prevádzkovateľ internetových stránok je výlučne zodpovedný za ich obsah.

PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Svoj súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov môžete kedykoľvek s
budúcou účinnosťou odvolať. Po obdržaním zrušenia súhlasu s ich spracovávaním a uchovávaním
vaše údaje vymažeme. Údaje spracovávané za ekonomickým účelom však nie je možné podľa
zákona vymazať. K výmazu vašich osobných údajov nie je možné pristúpiť ani keď sme povinní ich
uchovať z iného dôvodu stanoveného zákonom (napríklad v prípade trestného konania).
Kedykoľvek môžete požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené v
rozsahu stanovenom zákonom. Ak sú vaše údaje nesprávne alebo boli uložené z nesprávnych
dôvodov, obratom zjednáme nápravu. Prosím, informujte nás o prípadných zmenách vašich osobných
údajov.